Gnistor av hopp

Erfarenhetsexperter vänder livets
motgångar till en resurs

Livsgnistan rf

Gnistor av hopp

Bok av Pamela Kinnunen, erfarenhetsexpert

Fotografier: Sara, erfarenhetsexpert och fotograf
Bokomslag och illustrationer:
Qandra, erfarenhetsexpert och konstnär
Limbunden bok, pris: 20,-
(+ postningskostnad 6,- vid behov)
Konto: FI35 1544 3000 0941 49
Livsgnistan rf

130 sidor av livserfarenhet

I den här boken får vi höra några röster om psykisk ohälsa. Alla som kommer till tals i boken kommer från olika håll i Svenskfinland, alla har olika bakgrund och deras berättelser är högst personliga. Boken vill förmedla hopp, visa att det finns en väg ut.

I boken kan du läsa om Pauline och hennes erfarenhet av svår depression, om Emil och hans resa genom utmattning och droger. Susanne delar med sig av att leva med ekonomiska utmaningar, Malena om ångest och Ect behandling. Jenny berättar om hur mobbning ledde till psykisk ohälsa och Mikaela om hennes alkoholmissbruk. Malin delar med sig om sorgen kring ett förlorat barn och Sofia om pillermissbruk och vardagen med Ocd.

De erfarenhetsexperter som delar med sig av sina berättelser i boken gör det med eget namn, finns inga anonyma berättelser. Det är styrkan i expertisen, att stå för det man säger, att visa att ens tunga erfarenheter i livet inte har tyngt ner en utan gjort en till en starkare människa, att man i dag lyckats svänga motgångarna till en resurs.

Beställ boken: ordforande@livsgnistan.fi

Postning: Meddela ditt telefonnummer och om du vill ha boken till en R-kiosk eller hem med posten (postningskostnad 6,-).

Boken finns även att köpa i Karis Bok & Papper

Erfarenhetsexpertisen handlar om styrkan att ta sig vidare, om att få och ge hopp, om återhämtningens kraft och om att man kan hjälpa så många andra genom att dela med sig.
Att våga prata om svåra saker gör att fler och fler vågar göra det och det behövs i vårt samhälle – det finns alltför många fördomar, onödiga skamkänslor och nedtryckande av dem som är annorlunda.

Erfarenhetsexpertis - utbildningen

En erfarenhetsexpertutbildning ger deltagarna verktyg att använda sina livserfarenheter till att utvecklas som människor och hjälpa andra. Så kunde man sammanfatta det i en mening. Det viktigaste är att deltagarna via utbildningen får ett nytt perspektiv på sitt eget liv, de får en distans till vad de gått igenom och redskap att använda sina livserfarenheter som en resurs.

Som erfarenhetsexpert låter man inte det som varit styra ens liv, utan man tar själv makten över sitt liv och sin morgondag.  Ingen kan ändra på det vi gått igenom, men alla kan ändra på hur man förhåller sig till det och hur man väljer att se på det i framtiden.  Under utbildningen pratas det om empowerment – egenmakt.

Boken ger information om vad en erfarenhetsexpertutbildning är och två erfarna erfarenhetsexperter, Ewa och Celinda delar med sig av vad de jobbat med.

Kamratstödsföreningen: